Jelenlegi hely

Boldog ANNA

Boldog ANNA fejedelemasszony
Boldog ANNA
19
fejedelemasszony
(†1265)
Leányágon Árpád-házi leszármazott: III. Béla (1148-1172-1196) Konstancia leányának (†1240) és I. Ottokár cseh királynak gyermeke. Nővére Prágai Szent Ágnes klarissza apáca. Fiatalon II. Henrik sziléziai herceg hitvese lett. A krónikák szerint mélységes alázat, szeretet jellemezte. Szilézia-szerte gondoskodó anyai szívvel karolta fel a szegényeket és az árvákat. Ágnes nővére példájára és Henrik herceggel egyetértésben Anna is klarissza kolostort akart alapítani Boroszlóban (Wroclaw). Miután férje csatában életét vesztette, az özvegy Anna három évig maga kormányozta a sziléziai tartományt. Kolostor-alapítási tervét fia, Boleszláv ellenszegülése miatt sem adta fel. A klarisszák nagy pártfogója, IV. Sándor pápa és Tamás boroszlói püspök segítségével 1256-ban elkészült a kolostor. A „szegény úrnők” így Boroszlóban is otthonra találtak. Anna hercegasszony utolsó éveiben megbénult. Az általa alapított klarissza kolostorba visszavonulva készült csendben a hazatérésre. Néhány év múlva legidősebb, Hedvig nevű leányát választották meg a klarissza közösség második apátnőjévé. Emléknapja: jún. 24.