Jelenlegi hely

Szent István

Szent István apostoli király
Szent István
1
apostoli király
(975 – 1000 – 1038)
VAJK (a keresztségben István) Taksony-fia Géza nagyfejedelemnek és az erdélyi Gyula leányának, Saroltnak a fia Esztergomban született. Nem tudjuk, mikor keresztelték meg. Neveltetéséről, szellemi-lelki és vitézi képzéséről három későbbi legenda tudósít. 996-ban feleségül vette IV. Henrik bajor herceg húgát, Gizellát. 997-ben lépett Géza örökébe. Leverte az ősi hitet valló és a főhatalmat magához ragadni szándékozó Koppány, később (1028) a király hatalmát el nem ­ismerő ­Ajtony lázadását. 1000. dec. 25-én (vagy 1001. jan. 1-jén) kenték fel apostoli királlyá, és koronázták meg a II. Szilveszter pápától ­kapott koronával. István a pogány fejedelemségből keresztény királyságot hozott létre. Törvényt adott, pénzt veretett, megszilárdította a közrendet, egyházmegyéket szervezett, megvédte az ország határait. Soha nem veszített csatát. A trónörökös Imre herceg, akihez Intelmeit intézte, 1031-ben vadászszerencsétlenség áldozata lett. István már súlyos beteg volt, amikor a pogány Vászoly lázadását kellett letörnie. Halála előtt a Nagyasszonynak ajánlotta fel és hagyta örökségül a Kárpát-medencében egységbe forrasztott országot. 1038. aug. 15-én hunyt el. Székesfehérvárott temették el az általa emelt székesegyházban. Szent László emelte oltárra 1083-ban. – Ünnepe hazánkban: aug. 20., a világegyházban: aug. 16.