Jelenlegi hely

Szent LÁSZLÓ

Szent LÁSZLÓ lovagkirály
Szent LÁSZLÓ
6
lovagkirály
(1040–1095)
I. Béla és Richezza hercegnő fia, Vazul unokája lengyel földön látta meg a napvilágot. Családja 1048-ban került Magyarországra. László feltételezett első feleségének nevét nem ismerjük, második hitvesétől, Adelheidtől született Piroska nevű leánya. László herceg 1068-ban Kerlésnél döntő szerepet játszott a Salamon uralkodása alatt betört besenyők legyőzésében. A mogyoródi csatában (1074) bátyját, Géza királyt védte meg Salamon ellen. Géza halála után 1077-ben koronázták meg. László élete nagyobb része harcban telt el úzok, kunok és besenyők ellen. Közben megszervezte az ország közigazgatását, egyházi zsinatokat tartott, törvényeket alkotott, templomokat rakatott, monostorokat építtetett (Szentjobb, Somogyvár). 1083-ban, az első magyarországi szenttéavatás (István, Imre, Gellért, Zoerárd és Benedek) alkalmával László közkegyelmet hirdetett, ismét megbocsátott az ellene támadó Salamonnak. 1089-ben létrehozta a zágrábi püspökséget. A legenda tanúsága szerint „folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért zokogott, s szíve oltárán eleven áldozatként önmagát ajánlotta fel Istennek.” 1095. júl. 29-én hunyt el. Somogyvárott temették el, majd 1113 után testét átvitték Váradra. Sírja igazságot szolgáltató fórum és zarándokhely lett. – Az európai hírű lovagkirályt III. Celesztin pápa avatta szentté 1192-ben. A fejereklyéjét őrző hermát a győri székesegyházban őrzik. Szent Lászlót a székelyek saját védőszentjüknek tartják. A magyar katonák századokon át Jézus és Szent László nevével rohantak a hazánkat fenyegető ellenségre. – Ünnepe: jún. 27.