Jelenlegi hely

Asbóth Sándor

Asbóth Sándor  altábornagy (Egyesült Államok)
Asbóth Sándor
77
altábornagy (Egyesült Államok)
(Keszthely, 1810. december 11. – Buenos Aires, 1868. január 21.)
Amikor Kossuth Lajos 1849. augusztus 11-én elhagyta Aradot, s az emigrációba indult, kísérete csupán segédtisztjéből, Asbóth Sándor alezredesből állott. Asbóth 1848-ban mérnökként tevékenykedett a Bánságban. 1848-ban előbb mérnökkari századosként a bánsági hadtestnél szolgált, majd a Klapka György vezette I. hadtesthez került. Kitüntette magát a február 28-i mezőkövesdi ütközetben, s részt vett a tavaszi hadjáratban is. 1849. április végétől őrnagyi, június közepétől alezredesi rangban a hadügyminisztériumban, majd Kossuth kormányzóelnöki hivatalának katonai osztályán szolgált. A törökországi emigrációt követően az Egyesült Államokban telepedett le. A polgárháború kezdetén jelentkezett az északi hadseregbe, s Frémont tábornok vezérkari főnöke lett. Komoly szerepet játszott abban, hogy a nyugati hadszíntéren annyi magyar emigráns harcolt az Unió ügyéért. A vezérkari munkát csakhamar felváltotta a csapattiszti szolgálattal. Dandártábornokként egy északi hadosztály vezetésével bízták meg, s különösen kitüntette magát az 1862. március 6–8. között Pea Ridge-nél vívott győztes csatában. A nyugati fronton vívott csaták után hadosztályával Alabama, majd Florida államokban harcolt. Kitüntette magát Shiloh-nál, Mobile-nél. A floridai Marianna-nál hadosztálya élén vert vissza egy ellenséges rohamot, s közben három golyó sebesítette meg. A fejébe fúródott golyót élete végéig nem tudták eltávolítani. Sebesülése következtében harctéri szolgálatra alkalmatlanná vált, s katonai közigazgatási feladatokat kapott, majd immáron altábornagyként az Egyesült Államok argentínai nagykövetévé nevezték ki. Buenos Airesben temették el, de hamvait a XX. század 80-as éveiben átszállították az arlingtoni hősi temetőbe.