Jelenlegi hely

KULCSÁR MIHÁLY

KULCSÁR MIHÁLY portréja
KULCSÁR MIHÁLY
A Szent István Király Múzeum igazgatója

„Dönteni a szépség, jóság, igazság, szentség vagy a megalkuvásokba kényszerítő vétkek és bűnök kísértése között.”- ez a meghatározó alapgondolata A DÖNTÉS című kiállításnak.

Tóth Norbert kurátori koncepciója alapján megvalósult tárlat tematikája a mindennapok sorskérdéseire a történelmi múlt döntésein keresztül kínál választ. A dicső történelmi döntések meghozóinak felidézése, bemutatása révén lehetővé válik a jelenkori válaszok megfogalmazása.

A kiállítás három – külön-külön önálló tárlatként is bemutatható – fő egységét fűzi gondolati sorba a kurátori koncepció. A Párkányi Raab Péter szobrászművész, fotóművész által készített A fenevad hatvanhat álarca című fotógrafika-sorozat a rossz, a mindig homályban maradó fenevad ábrázolása. Vele élesen szembeállítva, a rossz ellenpontjaként jelenik meg a fényre kilépő jó, melyet nemzetünk történelmének hősei és az Árpád-ház szentjei képviselnek. A kiállítás e két egységét a Nemzet Művésze, Somogyi Győző festő- és grafikusművész munkái képezik: az Árpád-ház szentjei és Jézus adja a koronát, valamint a Magyar hősök arcképcsarnoka. Utóbbit, a művész 100 festményt tartalmazó ikonosztázát, mely Attila hun királytól Maléter Pál ezredesig mutatja be történelmünk kiemelkedő egyéniségeit, önálló tárlatként éppen két évtizeddel ezelőtt, 1997-ben láthatta a székesfehérvári közönség a Szent István Király Múzeumban.

Bár A DÖNTÉS című kiállítás elsősorban a magyar nemzet egészének évezredes történéseire koncentrál, fontos kiemelni, hogy a tárlat ezen túl jelentős székesfehérvári vonatkozásokkal is rendelkezik. Székesfehérvár az itt megtartott országgyűlések révén fontos döntések helyszíne volt, valamint a tárlaton megjelenített hősök egy részének élete is egyértelműen városunkhoz kötődött: a Fehérváron koronázott és eltemetett uralkodóktól kezdve a székesfehérvári 17-es gyalogezred legendás parancsnokán, Sipos Gyula ezredesen keresztül Hollósy-Kuthy László altábornagyig sorolhatnánk neveiket. Az Árpád-ház szentjei közül kettőnek – államalapító királyunknak és fiának, Imre hercegnek – a neve szorosan összeforrt Fehérvárral. Mindkettejüket a Szent István király által alapított Szűz Mária prépostsági templomban temették el, a koronázó templom maradványait őrző Nemzeti Emlékhelyen sírjuk ma is megtekinthető.

Kulcsár Mihály
a Szent István Király Múzeum igazgatója

www.szikm.hu